برنامه فشرده سازی WinRAR

برنامه فشرده سازی WinRAR

برنامه ارتباط از راه دور Ammyy Admin

برنامه ارتباط از راه دور   Ammyy Admin (رمز فایل = ۱۲۳)

 

نرم افزار ارتباط از راه دورSupRemo

 

نرم افزار ارتباط از راه دور AnyDesk

نرم افزار ارتباط از راه دور AnyDesk

 

برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager

برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager (رمز فایل = ۱۲۳)

 

برنامه مدیریت فایل های ISO

برنامه مدیریت فایل های ISO

 

برنامه ساخت پرینتر PDF

برنامه ساخت پرینتر PDF

 

برنامه حذف فایل های Temp

برنامه حذف فایل های Temp