در این بخش سعی شده است سوالاتی که کاربران زیادی در مورد آن ها ابهام داشته اند، به تفصیل توضیح داده شده و برای هر یک، فایل های کمکی تکمیلی فراهم و در دسترس کاربران برای دانلود قرار گیرد.

 

  1. انتقال اطلاعات به سال مالی بعد

    این عملیات در انتهای سال مالی و پیش از ثبت رکورد جدید در سال مالی بعد باید اجرا شوند. در راستای انجام بدون اشتباه این عملیات، فایل راهنمای تکمیلی تهیه شده و تمامی مراحل مورد نیاز در آن شرح داده شده است.

    برای دانلود فایل راهنما اینجا کلیک کنید. دانلود