labامروزه در شرکت های تولیدی، واحد کنترل کیفیت نقش بسیار مهمی در فرآیند خرید مواد اولیه مناسب و تولید محصول با کیفیت ایفا می کند. لذا شرکت هایی که بخش کنترل کیفیت (آزمایشگاه) ضعیفی دارند قادر نخواهند بود جایگاه مناسبی را در رقابت با سایر شرکت ها به دست آورند. بدیهی است، کارخانجات آرد سازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در واقع واحد آزمایشگاه کارخانجات آرد سازی با کنترل گندم ورودی به کارخانه اجازه مصرف آن در بخش تولید را داده و همچنین با آزمایش آرد تولیدی مجوز خروج آن کارخانه را صادر می کند.

 

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار آزمایشگاه کارخانجات آرد سازی آبید سیستم

 • امکان تعریف انواع نمونه
 • امکان تعریف انواع آفت زدگی
 • امکان تعریف انواع رنگ
 • امکان تعریف انواع بو و مزه
 • امکان تعریف واحد ها جهت انجام بازدیدهای کنترل نظافت و …
 • امکان تعریف شیفت های کاری آزمایشگاه
 • امکان تعریف نمونه بردارها
 • امکان انجام آزمایشات گندم شامل درصد افت مفید، درصد افت غیر مفید، درصد رطوبت، درصد سن زدگی، درصد جوانه زدگی، درصد کپک زدگی، درصد گلوتن، ایندکس گلوتن، کیفیت گلوتن، هکتولیتر، وجود آفت و درصد سایر غلات، اندازه گیری اختلاط گندم
 • امکان انجام آزمایشات متنوع روی انواع آرد شامل اندازه گیری رطوبت، تعیین خاکستر، اندازه گیری خاکستر غیر محلول در اسید، اندازه گیری PH، اندازه گیری اسیدیته، اندازه گیری گلوتن مرطوب، اندازه گیری پروتیین خام، تعیین اندازه ذرات، آزمون های میکروبی آرد، اندازه گیری دانه ها، آفت و رنگ، اندازه گیری افت ها، اندازه گیری ایندکس گلوتن، غنی سازی آرد، فونگال، عدد فالینگ، درصد نشاسته آسیب دیده، اندازه گیری زلنی – سدیمانتاسیون و …
 • امکان تعریف محدوده درجه استخراج
 • پارامتریک بودن سیستم
 • امکان ورود آزمایش های انجام شده به صورت دستی و یا خودکار توسط سیستم
 • امکان سنجش سختی آب
 • آزمایش میزان کلر

 

گزارش هاopen-flash-chart-590x314

 • گزارش گیری از کلیه آزمایش های انجام شده
 • گزارش میانگین آزمایش ها
 • گزارش نتایج میکروبی
 • گزارش آزمایش کلر
 • گزارش آزمایش سختی آب
 • گزارشات مربوط به گندم
 • گزارش میانگین کلی
 • گزارش کلی افت ها
 • گزارش غنی سازی آرد
 • گزارش کنترل وضعیت بهداشتی و نظافت
 • گزارش مدیریت
 • گزارش روزانه نتایج آزمایشات
 • گزارش موارد مغایرت کلیه ی آزمایش های فوق با استاندارد