Acc1اگر بپذیریم که در تعاریف نوین، حسابداری بازتاب دهنده فرآیند طبقه بندی، پردازش و گزارش گیری اطلاعات اقتصادی است، بدیهی است که این فرآیند بدون بهره گیری از نرم افزار های مالی قدرتمند امکان پذیر نخواهد بود. می توان گفت مهم ترین رکن سیستم های مالی هر سازمان، نرم افزار حسابداری مالی است. در حقیقت نرم افزارهای دیگری از قبیل خزانه داری، حقوق و دستمزد، بازرگانی، انبار داری، قیمت تمام شده و دارایی های ثابت، زیرمجموعه هایی هستند که وظیفه تغذیه نرم افزار حسابداری مالی را بر عهده دارند. بر این اساس، نقش و هدف اصلی نرم افزار حسابداری مالی، فراهم نمودن بستری مناسب جهت کنترل و برنامه ریزی مدیریت سازمان ها و مؤسسات اقتصادی است.

 

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار حسابداری مالی آبید سیستم

 • امکان تعریف سر فصل های مالی در شش سطح گروه، کل، معین، تفصیل۱، تفصیل۲ و تفصیل ۳
 • امکان تعریف سال مالی با توجه به تاریخ شروع سال مالی، بنا به درخواست کاربر
 • امکان تعیین تعداد ارقام کدینگ حساب ها بنا به نیاز کاربر
 • امکان تعریف کدینگ حساب ها بنا به نیاز کاربر
 • امکان تعریف انواع تفصیلی و مدیریت کدینگ تفصیلی ها
 • امکان غیر فعال کردن حساب های غیر ضروری
 • تعریف شرح های تکراری و امکان استفاده از آن ها، هنگام صدور سند
 • صدور خودکار سند حسابداری از نرم افزارهای دیگر، مثلاً خزانه داری و یا تولید و فروش
 • تعریف انواع سند، علاوه بر انواع سند های پیش فرض سیستم
 • امکان کپی یک یا چند آرتیکل از یک سند یا گروهی از اسناد به اسناد دیگر
 • امکان کپی یک یا چند سند به صورت گروهی یا به تفکیک، در اسناد دیگر سال جاری و یا سال های دیگر
 • امکان صدور سند افتتاحیه، اختتامیه و اسناد تعدیل پایان و ابتدای دوره مالی به صورت خودکار
 • امکان تعریف نحوه بستن حساب های موقت به دایم به صورت نامحدود جهت صدور سند اختتامیه
 • بستن حساب های موقت به حساب های دایم به صورت خودکار
 • امکان جستجو در کلیه فرم ها و اسناد بر روی کلید فیلد ها
 • امکان صدور سند حسابداری با استفاده از خواندن فایل های متنی
 • نگهداری اسناد در چهار حالت موقت، عادی، تایید شده و قطعی شده
 • امکان نمایش گردش حساب های کل، معین و تفصیلی ها در هر سند
 • امکان ارسال اطلاعات به فایل های متنی (TEXT)و اکسل ( EXCEL)
 • امکان کپی کردن محتویات یک فیلد و یا یک آرتیکل به فیلد و آرتیکل های بعدی
 • امکان تعریف فرمت چاپ سند توسط کاربر
 • امکان جستجو و گزارش گیری اسناد با توجه شرط گذاری روی کلیه آیتم های موجود در سند
 • امکان عادی کردن، تایید کردن و قطعی کردن اسناد به صورت تکی و یا گروهی
 • امکان جابجایی اسناد در بازه ی تاریخی یکسان
 • امکان شماره گذاری اسناد به صورت خودکار
 • امکان گزارش گیری از اسناد حذف شده و بازیابی مجدد آنها
 • امکان تعیین ویژگی های حساب معین بر اساس ارزی، پیگیری مقداری و پیگیری شماره و تاریخ
 • امکان مرور حساب ها با ابزار قدرتمند موجود در آن و تحلیل خودکار اسناد
 • امکان جستجو در اسناد با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در نوع اسناد
 • امکان شناسایی اسناد ارسالی از سیستم های دیگر که به صورت خودکار سند حسابداری شان صادر گردیده است
 • امکان صدور صورت حساب مشتری ها
 • امکان اعمال مدیریت دسترسی گروه کاربران و کاربران تا ریزترین مراحل عملیاتی سیستم
 • امکان نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف با شخصیت های مالی مستقل
 • تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار
 • ارسال پیام از یک کامپیوتر به کامپیوتر های دیگر

 

گزارشاتAcc2

 • گزارش دفاتر گروه، کل، معین و تفصیلی ها و دفتر روزنامه به صورت ساده و کلی (تحلیلی) با امکان اولویت گذاری بر روی سطوح شش گانه حساب ها و با توجه به محدوده تاریخ و یا محدوده ی سند
 • گزارش ترازهای گروه، کل، معین و تفصیلی ها به صورت ساده و کلی با امکان اولویت گذاری روی سطوح شش گانه حساب ها به صورت دو ستونی، چهار ستونی، شش ستونی و هشت ستونی و با توجه به محدوده تاریخ و یا محدوده ی سند
 • گزارش دفاتر قانونی روزنامه و کل
 • گزارش تراز مقایسه ای با توجه به محدوده تاریخی و یا محدوده سند ارسال های مختلف مالی به صورت ساده و کلی با امکان اولویت گذاری روی حساب ها
 • گزارش گردش حساب های گروه، کل، معین و تفصیلی به صورت سه ستونی
 • گزارش حساب های راکد
 • امکان گزارشات پلکانی بر مبنای گروه، کل و معین
 • امکان صدور سند خلاصه و چاپ گروهی اسناد خلاصه
 • تراز اسناد خلاصه با توجه به محدوده تاریخ یا سند به صورت دو، چهار، شش و هشت ستونی
 • دفاتر قانونی اسناد خلاصه
 • گزارش سود و زیان