Safeboxامروزه، گسترش فعالیت های پیچیده اقتصادی در مؤسسات و بنگاه های تولیدی و بازرگانی، اهمیت ویژه ای به نقش نرم افزار خزانه داری بخشیده است. نظر به این که دارایی های جاری، بخش عمده ای از دارایی های یک سازمان را تشکیل می دهند، لذا همواره مورد توجه خاص مدیران هستند. مدیر مالی یک سازمان جهت بهینه سازی کنترل های داخلی، بایستی قادر باشد نظارت و برنامه ریزی دقیقی بر عملیات دریافت و پرداخت وجوه نقد، اسناد و همچنین واگذاری آن ها به حساب های بانکی داشته باشد. لذا عملیات متنوع دریافت و پرداخت، مدیریت موفق منابع، استخراج گزارشات صورت جریان های وجوه نقد، کنترل نقدینگی و استفاده ی کارآمد از آن و هم چنین پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، جزو مهم ترین فواید استفاده از یک سیستم خزانه داری کاراست.

 

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار خزانه داری آبید سیستم

 • امکان تحویل یک صندوق از یک صندوق دار به صندوق دار دیگر و کنترل موجودی صندوق در هنگام تحویل، توسط سیستم
 • امکان صدور سند های دریافت و پرداخت صندوق های مختلف
 • امکان انتقال چک ها و موجودی نقد و بانک، مانده حساب های مشتری ها، تنخواه داران و … به دوره مالی بعد
 • امکان کنترل وضعیت کلیه چک های هر دسته چک
 • امکان جلوگیری از اعمال تغییر در چک های انتقال شده از دوره مالی قبل
 • امکان جلوگیری از وصول چک ها، قبل از تاریخ سررسید (تاریخ توافق) آن ها
 • جلوگیری از ثبت چک های تکراری
 • امکان نمایش آلارم سر رسید چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت کلیه چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت طلب و بدهی مشتری ها، موجودی صندوق ها، موجودی حساب های بانکی، طلب و بدهی تنخواه داران، چک های در جریان و … در هنگام استقرار سیستم
 • امکان ارائه صورت مغایر بانکی
 • امکان چاپ چک با ابزار قدرتمند و تعیین فرمت های مورد استفاده ی بانک ها
 • امکان جستجو و فیلتر کردن سریع اطلاعات در تمامی فرم ها و گزارشات
 • پیشنهاد شماره چک هنگام صدور چک های پرداختی
 • امکان معرفی دسته چک های مرتبط با حساب های بانکی
 • امکان تعریف شرح تکراری بابت هنگام عملیات دریافت / پرداخت وجوه نقد، چک، حواله و کارت بانک
 • امکان ثبت کلیه دریافت / پرداخت های تنخواه و تعیین سقف ریالی تنخواه دار و فعال یا غیر فعال کردن تنخواه دار
 • امکان تحویل چک های دریافتی به کارپرداز چک به صورت دستی و یا خودکار
 • امکان تعریف فرمت کاردکس بانک ها و ثبت خودکار کاردکس (ثبت اطلاعات حساب بانکی به صورت خودکار)
 • امکان تبادل ریالی بین طرف حساب ها
 • امکان واریزی از بانک به بانک، صندوق به بانک و بانک به صندوق
 • امکان واریزی از صندوق به صندوق و تائید واریزی توسط صندوق دریافت کننده
 • امکان پس گرفتن چک های واگذار شده به بانک، برگشت چک دریافتی، استرداد چک دریافتی توسط صندوق، نقد کردن مستقیم چک دریافتی، استرداد چک دریافتی توسط کارپرداز، پس گرفتن چک های واگذار شده به غیر و …
 • امکان پس گرفتن چک پرداختی، برگشت چک پرداختی، اعلام وصول چک پرداختی و ابطال چک پرداختی
 • امکان مسدود کردن و بستن حساب های بانکی
 • امکان صدور دریافت/پرداخت ها متفرقه و همچنین اسناد متفرقه
 • امکان تعریف کدینگ حسابداری خزانه توسط کاربر
 • امکان صدور خودکار اسناد حسابداری
 • امکان ثبت کلیه دریافت پرداخت های تنخواه دار و تعیین سقف ریالی آن
 • امکان ارسال کلیه خروجی ها به اکسل و فایل متن
 • امکان اعمال مدیریت دسترسی گروه کاربران و کاربران تا ریز ترین مراحل عملیاتی سیستم
 • امکان ارسال پیام از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر
 • امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات، به صورت خودکار
 • امکان ارتباط با سامانه اینترنتی بانک های عامل متفاوت و ثبت خودکار واریزها و برداشت های مشتریان

 

گزارشاتreport4

 • گزارش چک های تحویل داده شده به کارپرداز
 • گزارش مالی طرف حساب ها با شرط های متنوع در هر بازه زمانی به تفکیک صندوق ها به صورت خلاصه و کامل
 • گزارش اسناد متفرقه
 • گزارش صورت حساب های متفرقه
 • گزارش تسویه حساب تنخواه دار
 • گزارش صورت حساب هزینه و دریافتی های تنخواه دار
 • گزارش موجودی صندوق ها
 • گزارش موجودی حساب های بانکی
 • گزارش پیگیری چک های سررسید شده
 • گزارش آخرین وضعیت چک ها
 • گزارش پیگیری چک ها