PropertyFindیکی از مؤلفه های مهم در تراز دارایی های شرکت های تولیدی، دارایی های ثابت هستند. دارایی های ثابت متشکل از اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی است که برای یک دوره بلند مدت خریداری شده و بخش عمده ای از سرمایه گذاری شرکت های تولیدی را شامل می شوند. این نوع دارایی ها بر اثر استفاده به تدریج مستهلک شده و ارزش آنها نیز کاهش یابد. لذا برای مدیریت مالی شرکت ضروری است از این کاهش ارزش دفتری اموال که در حقیقت هزینه استهلاک بوده و محاسبه آن وظیفه اصلی نرم افزار دارایی ثابت است آگاهی کامل داشته باشد. است. بدیهی است بدون استفاده از نرم افزار، محاسبه استهلاک دارایی ها امری بسیار مشکل و پیچیده خواهد بود.

 

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار دارایی ثابت آبید سیستم

  • امکان ثبت مشخصات کامل دارایی ها شامل پلاک، نام، شماره کارت اموال، قیمت تمام شده، محل استقرار، وضعیت، تاریخ سند، شماره سند، تاریخ بهره برداری، نوع استهلاک، نرخ استهلاک، فرد مسئول و …
  • امکان گروه بندی اموال در سه سطح
  • امکان تعریف بر چسب های مختلف برای هر گروه اموال بنا به نیاز
  • امکان ثبت هزینه های انجام شده بر روی اموال و هم چنین ثبت کاهش ارزش اموال
  • امکان ثبت فروش اموال
  • امکان چاپ لیست اموال به صورت کلی و یا انفرادی به تفکیک گروه ها، محل استقرار، فرد مسئول، وضعیت و …
  • امکان گزارش گیری از اموال به تفکیک کالاهایی که افزایش یا کاهش داشته اند و یا فروخته شده اند
  • امکان محاسبه استهلاک به دو روش مستقیم یا نزولی
  • امکان گزارش گیری از استهلاک اموال به صورت فردی و یا گروهی
  • امکان گزارش گیری از استهلاک اموالی که با نوع استهلاک مستقیم و یا نزولی محاسبه شده اند