sale2در تجارت امروز، بهره گیری از یک سیستم فروش کارآمد، تضمین کننده رونق کسب و کار و فاکتور برتری سازمان ها نسبت به یکدیگر خواهد بود. از آن جا که واحد فروش، اولین و مهم ترین واحدی است که با مشتریان شرکت در ارتباط است، کنترل و مدیریت سیستماتیک آن بسیار حائز اهمیت بوده و موجبات افزایش فاکتور رضایت مندی مشتریان را فراهم می آورد.

بدیهی است سیاست های فروش در سازمان های مختلف به فراخور نوع تجارت تفاوت هایی دارند. ولیکن آبید سیستم کوشیده است با ارائه نرم افزاری جامع و منعطف جوابگوی این نیازهای گوناگون باشد. در این راستا ارتباط دائمی سیستم فروش با سیستم های انبار، خزانه داری و حسابداری، نقش کلیدی در قدرت بخشیدن به واحد فروش ایفا می کند.

 

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار فروش آبید سیستم

 • امکان طبقه بندی کالا و معرفی گروه اصلی و گروه فرعی و زیر گروه فرعی
 • امکان تعریف وضعیت کالا و واحدهای اندازه گیری
 • امکان تعریف اطلاعات کامل کالا از قبیل کد کالا، نام، نام لاتین، حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش و همچنین تخصیص خودکار کد تفضیلی به آن.
 • امکان تعریف اطلاعات کامل طرف حساب ها به تفکیک شرکت یا اشخاص و اختصاص خودکار کد تفضیلی به آنها
 • امکان تعریف گروه بندی طرف حسابها
 • امکان ایجاد ارتباط طرف حساب ها با بازار یاب ها
 • امکان ایجاد ارتباط طرف حساب ها با واسط ها و بالعکس
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی برای طرف حساب ها به دلخواه کاربر
 • امکان تعریف نوع فعالیت برای هر طرف حساب
 • امکان تعریف هر تعداد کسورات / اضافات مرتبط با عملیات خرید و فروش (شامل تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده، کرایه حمل و …)
 • امکان تعیین کالاهایی که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده می باشند
 • امکان چاپ خودکار فاکتور های فروش و خرید (به روش های گوناگون در کاغذ های A4 و A5 و منطبق بر استاندارد دارایی)
 • گزارش ریز عملیات خرید و فروش مشتمل بر اطلاعات کلی فاکتور ها در هر بازه زمانی بر اساس طرف حساب فاکتور و یا طرف حساب بدهکار / بستانکار حسابداری
 • امکان تهیه گزارش عملیات خرید و فروش برای هر طرف حساب و یا هر کالا به صورت ریز و یا کلی
 • امکان شماره گذاری، جابجایی و جایگزینی فاکتور ها
 • امکان صدور خودکار سند حسابداری فاکتورها ی خرید و فروش و برگشت از خرید و برگشت از فروش
 • امکان ساخت خودکار فایل فروش فصلی با تعیین مبالغ زیر حد نصاب برای هر یک از عملیات خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش

 

گزارش هاsales1

 • گزارش خرید و فروش به تفکیک کالا به صورت ریز و یا کلی
 • گزارش خرید و فروش به تفکیک هر طرف حساب به صورت ریز و یا کلی
 • گزارش وضعیت کارکرد هر طرف حساب در هر محدوده زمانی با تعیین محدوده کارکرد هر طرف حساب (شامل تعداد و مبالغ کارکرد و آخرین خرید جهت پیگیری)
 • گزارش جامع اعتبار سنجی طرف حساب ها
 • گزارش فروش فصلی بر اساس طرف حساب فاکتور یا طرف حساب بدهکار/ بستانکار حسابداری
 • امکان چاپ گروهی فاکتورها
 • گزارش خرید و فروش با انتخاب نوع فاکتور

 

 


برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار تولید مخصوص کارخانجات آرد سازی و خوراک دام (قابل اتصال به سیستم فروش)

 

 • امکان ورود اطلاعات جامع تولیدات کارخانه
 • محاسبه کالاهای تولیدی بر مبنای اطلاعات پایان دورهproduction flour
 • گزارش حسابرسی داخلی کارخانه
 • گزارش عملکرد کارخانه
 • گزارش ترازنامه عملکرد
 • گزارش ترازنامه تولید
 • گزارش برگ تبدیل آرد به گندم بر مبنای تعاریف انجام شده توسط کاربر
 • گزارش برگ تبدیل گندم به آرد بر مبنای تعاریف انجام شده توسط کاربر
 • گزارش موجودی استحصالات
 • گزارش موجودی گندم
 • گزارش موجودی کیسه
 • محاسبه دستمزد آسیابانی
 • محاسبه دستمزد آسیابانی خدماتی برای آن دسته از کارخانجات که با شرکت تولیدی دیگر از قبیل شیرینی پزی ها و یا ماکارونی سازان به صورت خدماتی قرارداد دارند