report-repairدر مؤسسات تولیدی، دستگاه ها و ماشین آلات مورد استفاده علاوه بر این که بخش قابل توجه ای از سرمایه شرکت را به خود اختصاص می دهند، نقش بسیار مهمی نیز در فرآیند تولید بر عهده دارند. به زبان ساده  می توان گفت که بدون داشتن دستگاه ها و ماشین آلاتی سالم و کارآمد نمی توان امید داشت تولیداتی قابل رقابت عرضه نمود. بدیهی است این سرمایه نیاز مبرم به نگهداری و تعمیرات منظم داشته و تعلل در این زمینه علاوه بر تأثیر نامطلوب بر کیفیت تولید، خسارات مالی هنگفتی بر جا خواهد گذاشت.

نرم افزار PM آبید سیستم با ثبت اقدامات انجام شده در رابطه با نگهداری و تعمیر ماشین آلات و دستگاه های تولیدی، اعلام هشدار های لازم پیشگیرانه و همچنین ارائه گزارشات مناسب، مدیران تولید کارخانجات را در نگهداری هر چه بهتر از خط تولید کارخانه یاری خواهد کرد.

 

برخی امکانات و ویژگی های نرم افزار نگهداری و تعمیر ماشین آلات آبید سیستم

 • امکان ثبت انواع اعلام در مورد مشاهده اشکالات در ماشین آلات شامل کتبی، شفاهی، تلفنی و …
 • امکان معرفی گروه های اجرایی تعمیرات
 • امکان تعریف انواع ارز
 • امکان تعریف پرسنل مسئول
 • امکان تعریف تقویم تعطیلات خط تولید کارخانه جهت عملیات نگهداری و تعمیر ماشین آلات روزانه
 • امکان تعریف دستگاه ها و ماشین آلات (شامل کلیه اطلاعات فنی دستگاه ها)
 • امکان معرفی قطعات دستگاه ها به همراه مشخصات فنی هر کدام
 • امکان تعیین اعداد تواتر عملیات مختلف برای قطعات دستگاه ها (شامل کنترل، نظافت، روغن کاری، تعمیر و تعویض) به دو صورت روزانه یا بر اساس حجم تولید کارخانه
 • امکان بررسی وضعیت قطعات در هر زمان مورد نظر (به صورت خودکار توسط سیستم انجام می شود) و ارجاع عملیات مورد نیاز به گروه های اجرایی مرتبط
 • دریافت گزارش نگهداری و تعمیرات از گروه های اجرایی و ثبت عملیات انجام شده برای قطعات به همراه زمان صرف شده
 • امکان پذیرش گزارش خرابی از واحدهای مختلف و ارجاع به گروه های اجرایی مرتبط جهت رسیدگی

 

گزارش هاUnderwood-1

 • گزارش دستگاه ها
 • گزارش هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات
 • گزارش شرح عملکرد
 • گزارش تجهیزات
 • گزارش استهلاک ماشین آلات