شرکت آبید سیستم جهت تکمیل کادر فنی خود در واحدهای زیر نیرو جذب می نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با عنوان واحد مورد نظر به آدرس jobs@abidsystem.ir ارسال نمایند.

  • واحد نرم افزار

برنامه نویس مسلط بهjob

#C

SQL Server

Entity Framework

ASP.Net MVC

HTML5 , CSS

JQuery , JavaScript

LINQ

Unit Testing

  • واحد پشتیبانی و اسقرار

آشنا به اصول حسابداری و نرم افزارهای مالی و اداری

آشنا به نصب و راه اندازی SQL Server

  • واحد فروش

آشنا به اصول فروش و امور مشتریان

سابقه کار مرتبط با فروش نرم افزار

روابط عمومی بالا